zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja mozga
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Canki-Klain, Nina Genetika, priroda i epidemiologija značajnijih živčanih i mišićnih bolesti (ŽMB)
Gregurek, Rudolf Neurobiološki aspekti ljudske adaptacije na stres i odgovor na psihoterapiju
Kadojić, Dragutin Mjerenje ishoda i kvalitete života nakon moždanog udara
Karlović, Dalibor Molekularno-biokemijski čimbenici u bolesnika s depresivnim poremećajem
Mihaljević-Peleš, Alma Farmakogenetska varijabilnost u psihijatrijskih bolesnika
Poljak, Ljiljana Molekularna osnova selektivne osjetljivosti neuronskih krugova u oštećenju mozga
Prpić, Igor Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi
Uzun, Suzana Nuspojave psihofarmaka u bolesnika s psihotičnim i afektivnim poremećajima
Valić, Maja Središnja regulacija kardiovaskularnog i respiracijskog sustava-uloga serotonina
Vidović, Vesna Osobine ličnosti i obitelji bolesnica s poremećajima jedenja nakon oporavka
1 do 10 od 10
Natrag