zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Kemijsko inženjerstvo; rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; metalurgija; tekstilna tehnologija; grafička tehnologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Agić, Darko Digitalizacija muzejske slikarske baštine
Andrassy, Maja Visokoučinkoviti tekstilni materijali i vlakna unapređene vrijednosti
Benac, Čedomir Procjena, umanjivanje i upravljanje geološkim hazardom u području Kvarnera
Biondić, Božidar Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku Plitvička jezera
Bolanča, Stanislav Studij tehnoloških čimbenika grafičkog dizajna za sustavno unapređenje kvalitete
Bolanča, Zdenka Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša
Bolf, Nenad Softverski senzori i analizatori za motrenje i vođenje procesa
Briški, Felicita Aerobno kompostiranje čvrstog otpada u reaktorskom sustavu
Budin, Rajka Sniženje specifične potrošnje energije u industrijskim procesima
Cerjan-Stefanović, Štefica Procesi ionske izmjene u sustavu kvalitete industrijskih voda
Dekanić, Igor Strateško gospodarenje energetskim sirovinama u globalnim tržišnim uvjetima
Erceg Kuzmić, Ana NOVA TEHNOLOGIJA DOBIVANJA MOLEKULSKI TISKANIH POLIMERNIH MATERIJALA
Ester, Zvonimir Emulzijski eksplozivi, inicijalna sredstva i djelovanje miniranja na okoliš
Foglar, Lucija PRIMJENA BIOLOŠKE IMOBILIZACIJE ZA UKLANJANJE NITRATA IZ POVRŠINSKIH VODA
Gaurina-Međimurec, Nediljka Istraživanje međudjelovanja bušotinskih fluida i stijena
Glasnović, Antun Procesna svojstva disperznih sustava
Gojić, Mirko Utjecaj visokotemperaturnih procesa na svojstva visokolegiranih čelika
Gojo, Miroslav Razvoj metoda mjerenja površina tiskovnih formi
Gomzi, Zoran Analiza i modeliranje kemijskih reaktora
Grancarić, Anamarija Međupovršinske pojave aktivnih multifunkcijskih tekstilnih materijala
1 do 20 od 78
Natrag