zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Andričević, Roko Pronos zagađenja u podzemlju i procjena rizika kao posljedica odlaganja otpada
Androić, Boris Pouzdanost konstrukcija iz novih materijala
Auf-Franić, Hildegarde Prostorni modeli za realizaciju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda
Baletić, Bojan Tipologija digitalne kuće
Bašić, Tomislav Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo++Adria)
Bertol-Vrček, Jasenka Arhitektura i održiva gradnja - prostor, materijali, fizikalna svojstva
Bjegović, Dubravka RAZVOJ NOVIH MATERIJALA I SUSTAVA ZAŠTITE BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Bonacci, Ognjen Proučavanje ekstremnih hidroloških situacija i vodnih rizika u kršu
Cerić, Anita Upravljanje ljudskim potencijalima u građevinarstvu
Čaušević, Mehmed Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese
Denić-Jukić, Vesna BILANCA VODA I MODELIRANJE OTJECANJA U KRŠU
Dragčević, Vesna Buka cestovnog prometa - monitoring i mjere zaštite
Dujmović, Darko Optimalizacija pouzdanosti okvirnih sustava s različitim tipovima spojeva
Dvornik, Josip Nestandardni modeli građevinskih konstrukcija
Džeba, Ivica Primjena metoda inženjerstva pouzdanosti u funkciji razvoja konstrukcija
Frgić, Lidija Analiza graničnih stanja u tunelogradnji
Izetbegović, Jadranko Razvoj informatičke tehnologije u hrvatskom graditeljstvu
Jelenić, Gordan Unapređenje točnosti nelinearnih grednih elemenata s neograničenim 3D rotacijama
Jukić, Damir Monitoring površinskih i podzemnih voda priobalnih krških područja
Jukić, Tihomir Preobrazba, identitet i održiv razvoj suvremenog hrvatskog grada
1 do 20 od 66
Natrag