zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Arheologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Begović, Vlasta Antička arheološka topografija Hrvatske
Belošević, Janko Razvoj kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije od 7. do 12. stoljeća
Brusić, Zdenko Podmorska arheološka istraživanja liburnskih i antičkih luka na srednjem Jadranu
Cambi, Nenad Istraživanje antičke i kasnoantičke umjetnosti na istočnoj obali Jadrana
Čače, Slobodan Liburni i Delmati u 4.-1. st. pr. Kr.
Dizdar, Marko Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske
Durman, Aleksandar Vučedolska kultura na tlu Hrvatske
Filipec, Krešimir Južna Panonija u ranom srednjem vijeku
Girardi-Jurkić, Vesna ANTIČKI CEMETERIJI I POGREBNI RITUSI NA SJEVERNOM JADRANU
Glavičić, Miroslav Antički gradovi i naselja u Liburniji
Karavanić, Ivor Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu u Hrvatskoj
Karavanić, Snježana Geneza i razvoj brončanodobnih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj
Kirigin, Branko Adrias kolpos: indentitet i ekonomije Ilira i Grka na srednjodalmatinskom otočju
Kukoč, Sineva Naselja i groblja na istočnom Jadranu u željezno doba, simbolički aspekti
Lipovac-Vrkljan, Goranka Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava
Marijanović, Brunislav Rani prapovijesni periodi na području istočnog Jadrana
Migotti, Branka Romanizacija i kristijanizacija hrvatskog dijela provincije Panonije
Miletić, Željko Kult i religija na istočnoj obali Jadrana u rimsko doba
Milićević-Bradač, Marina Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt
Minichreiter, Kornelija Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske
1 do 20 od 29
Natrag