zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Južna Panonija u ranom srednjem vijeku 
Voditelj: Krešimir Filipec
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projektom se želi pokazati na primjeru tri lokaliteta, tri mikro-cjelina, u sjevernoj Hrvatskoj, kako izgleda južna Panonija od kasnoantičkog vremena pa sve do kraja srednjeg vijeka. Ta tri lokaliteta, odnosno tri mikro-cjeline su: Lobor, Majka Božja Gorska (Panonija Savija) u zapadnom dijelu južne Panonije, Đakovo i Đakovština (Panonija Sirmijensis) u istočnom dijelu južne Panonije i Sisak i njegovo zaleđe (glavni grad Panonije Savije i prelazno područje prema Dalmaciji) u jugozapadnom dijelu južne Panonije. Te tri odvojene cjeline uzimaju se kao modeli koji bi nam trebali odgovoriti na osnovna pitanja kao što su: kako je izgledala ostavština romaniziranih starosjedilaca u vrijeme Velike seobe naroda, kako je teklo naseljavanje područja nakon utrnuća rimske vlasti, kako izgleda materijalna kultura novodoseljenih Germana, kad su pojedine točke i cijela zemlja zauzete od Slavena i Avara, kako je tekla kristijanizacija, izgradnja crkva, izgradnja utvrda, kako su izgledale kuće i naselja, kako je tekao urbani razvoj pojedinih od tih lokaliteta u srednjem vijeku. 

Natrag