zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Pravo
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Apostolova-Maršavelski, Magdalena Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava
Bačić, Arsen Konstitucionalizam i legislatura: tendencije hrvatskog parlamentarizma
Barbić, Jakša Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu
Barić-Punda, Vesna Morske granice RH i međunarodni ugovori kojima se uređuju odnosi na moru
Bodiroga-Vukobrat, Nada Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja
Carić, Ante Pravni položaj mlađih punoljetnika u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu
Crnić-Grotić, Vesna Ljudska prava i manjinska prava u europskom pravnom prostoru
Cvitan, Onesin Regionalizacija Hrvatske u kontekstu europskih integracija
Cvitanović, Leo Dogradnja hrvatskog sustava kaznenopravnih sankcija
Čepulo, Dalibor Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija
Čulinović-Herc, Edita Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga
Derenčinović, Davor Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta
Dika, Mihajlo Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije
Đurđević, Zlata Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Gavella, Nikola Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome
Grozdanić, Velinka Europske perspektive kaznenopravnog statusa žena
Hlača, Nenad Genetika, očinstvo i majčinstvo nova europska pravna i psihološka realnost
Hrabar, Dubravka Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo
Ibler, Vladimir Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU
Jelinić, Srećko Pravni aspekti regionalne politike RH - "branding the region"
1 do 20 od 49
Natrag