zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Politologija, sociologija, socijalna geografija, socijalna djelatnost i sigurnosne znanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Ajduković, Marina Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske
Akrap, Anđelko Utjecaj demografskih promjena na gospodarski razvoj
Banovac, Boris Socijalna integracija i kolektivni identiteti u višeetničkim područjima Hrvatske
Baranović, Branislava Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj
Bežovan, Gojko Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj
Božić, Saša Transnacionalne migracije - izazovi hrvatskom društvu
Brkić, Luka Hrvatska i EU: integracijske strategije i kreiranje javnih politika
Cifrić, Ivan Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj
Cipek, Tihomir Politike nacionalnog identiteta i povijesni 'lomovi'
Crkvenčić, Ivan Geografska istraživanja prigraničnih područja Hrvatske
Cvjetičanin, Biserka Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura
Čačić-Kumpes, Jadranka Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa
Čaldarović, Ognjen Sociokulturni aspekti odnosa javnosti prema obnovljivim izvorima energije
Čengić, Drago Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategija razvitka
Čolić, Snježana Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju RH
Furst-Bjeliš, Borna Promjene okoliša i kulturni pejzaž kao razvojni resurs
Grdešić, Ivan Hrvatski politički sustav, upravljanje i javne politike
Grubiša, Damir Politički sustav EU, europska politika i europeizacija Hrvatske
Heršak, Emil Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova
Ilišin, Vlasta Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju
1 do 20 od 52
Natrag