zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Veterina
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Balenović, Tomislav Patobiologija prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih gubitaka u uzgoju svinja
Barić-Rafaj, Renata Primarna hemostaza i upala u babeziozi
Bašić, Ivan Imunoadjuvantno i zaštitno djelovanje propolisa u životinja
Biđin, Zdenko Imunosupresivni i crijevni virusi peradi u Hrvatskoj
Božić, Frane Imunomodulacijsko djelovanje levamisola kod svinja
Cergolj, Marijan Program suzbijanja mastitisa
Cvetnić, Željko Molekularna epizootiologija važnih bakterijskih zoonoza
Ćorić, Marijana Hepatocelularni tumori
Dobranić, Tomislav Značaj kontrole puerperija u poboljšanju reproduktivne učinkovitosti krava
Džaja, Petar Učestalost i distribucija animalnih tumora u Republici Hrvatskoj
Gereš, Darko Smanjena plodnost u mliječnih goveda
Gjurčević-Kantura, Vesna Morfometabolička istraživanja placente i organa životinja
Gojmerac, Tihomira Ostaci kemijskih kontaminanata u hrani: Farmakokinetika i toksikologija
Grabarević, Željko Komparativna dijagnostika, morfometrija i analiza tumora ljudi i životinja
Habrun, Boris Antimikrobna rezistencija bakterija značajnih u veterini
Hadžiosmanović, Mirza Veterinarsko javno zdravstvo u proizvodnji zdrave hrane
Janicki, Zdravko Primijenjena biomedicinska istraživanja jelenske divljači
Karadjole, Ivo Udio tkiva, kemijski i masnokiselinski sastav mesa simentalske pasmine goveda
Kos, Josip Regeneracija koštanog tkiva primjenom slobodnog grafta omentuma
Kozačinski, Lidija Mikrobiološka ispravnost i održivost namirnica animalnog podrijetla
1 do 20 od 56
Natrag