zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Kontrolirana ishrana vinove loze, vinogradarski položaj i kvaliteta vina 
Voditelj: Mirjana Herak Ćustić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Količina i kvaliteta prinosa, metabolizam minerala u biljci te ekološki kriteriji osnovni su aspekti koji određuju izbor pravilnog i zakonski prihvatljivog uzgoja vinove loze. Za vinograd bez bolesti i kloroza, za dobar urod grožđa, te za proizvodnju specifičnih i prepoznatljivih vina potrebno je poznavanje tipa tla, vinogradarskog položaja, sorte i podloge te načina kultiviranja i ishrane. Ulaz vode i minerala u vinovu lozu odvija se vrhovima korijena, pa stresni čimbenici (suša, višak vode, zbijanje tla, manjak kisika, visoka koncentracija soli i/ili vapna) mogu znatno smanjiti rast vrha korijena. Vinova loza višegodišnja je kultura, a često se uzgaja na alkalnim tlima s velikom količinom vapna (i do 40 % CaO), pa korijen nije u mogućnosti usvojiti dovoljno hraniva. Na alkalnim tlima bikarbonatni ion sprečava primanje i transport hraniva osobito željeza a dokazano je i njegovo toksično djelovanje u fiziološkim i biokemijskim procesima u biljci. Primanje, translokacija i ispiranje hraniva i teških metala osobito je ovisno o reakciji tla i količini organske tvari u tlu. Dugogodišnja gnojidba samo mineralnim gnojivima te izbjegavanje zatravljivanja doveli su do nedostatka organske tvari i izrazitih antagonizama iona u intenzivnoj vinogradarskoj proizvodnji. Kako bi se osiguralo održivo gospodarenje hranivima u ekosustavima vinograda, postavit će se u okviru navedenog programa serija gnojidbenih i sortnih pokusa, te pokusa na različitim tlima sa i bez zatravljivanja u vinogradarskim podregijama Istra, Plešivica, Prigorje-Bilogora. Istražit će se različiti aspekti primjene organskih i mineralnih gnojiva (putem tla) te primjena folijarno. Pratit će se i utvrditi procesi koji kontroliraju transport i pokretljivost hraniva i teških metala u sustavu tlo-voda-vinova loza ovisno o tipu tla i vinogradarskom položaju, ali i učinak različitih oblika i načina gnojidbe na vinovu lozu i kvalitetu vina u cjelini. Utvrdit će se sklonost vina, od nekih gospodarski važnijih sorata u Hrvatskoj, na pojavu netipične arome starenja (UTA). Definirat će se učestalost pojave UTA u vinu pojedine sorte (Sauvignon, Malvazija, Chardonnay) obzirom na različite tipove tla, sustave održavanja tla u vinogradu (zatravljivanje, gnojidba dušikom), folijarnu gnojidbu i stupanj zrelosti grožđa. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag