zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Ferdo Bašić ODRŽIVO GOSPODARENJE TLOM I ZAŠTITA TLA
2. Josip Borošić Ekološki prihvatljiv uzgoj povrća više hranidbene vrijednosti
3. Ino Čurik Teorija i primjena kvantitativnih metoda u genetici domaćih životinja
4. Jasmina Havranek Tradicijska proizvodnja ovčjih sireva i jogurta u zaštiti ruralnih područja
5. Mirjana Herak Ćustić Kontrolirana ishrana vinove loze, vinogradarski položaj i kvaliteta vina
6. Jasminka Igrc-Barčić Integrirana zaštita bilja u sustavu održive poljoprivrede
7. Mladen Knežević Održivi sustavi gospodarenja krmom
8. Silvio Košutić Energija, ekologija i ergonomija u bilinogojstvu i šumarstvu
9. Vinko Kozumplik Proučavanje i poboljšanje genetske osnove svojstava ratarskog bilja
10. Boro Mioč Standardizacija hrvatskih pasmina ovaca i njihovih proizvoda
11. Ivan Pejić Očuvanje i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze i voćaka
12. Davor Romić Gospodarenje vodom i tlom za održivu poljoprivredu
13. Tomislav Treer Slatkovodni ekosustavi i ribarstvo
14. Boris Varga Integrirani sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura
15. Tito Žimbrek Hrvatska poljoprivreda i seosko područje u europskim integracijama
1 do 15 od 15
Natrag