zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Promjene u evoluciji Dinarida i Tisije i odraz na probleme modernih okoliša 
Voditelj: Dražen Balen
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Prirodni sustavi Zemlje od koje zavisimo, karakterizirani su složenim procesima s mnogo promjenljivih veličina, naslijeđenim svojstvima i međuzavisnošću događaja. Takvi sustavi razvijali su se i mijenjali kroz milijune godina te u konačnici rezultirali modernim okolišima s njihovim složenim procesima i parametrima. To dakako vrijedi i za izuzetno složen geološki sustav Dinarida, kristalinske podloge Panonskog bazena (uglavnom Tisije) i njihovih dodirnih područja, koji su znanstveno s geološkog stajališta među najintrigantnijim područjima Europe, no ujedno i među najslabije poznatim. Pretpostavljamo da se znanja o razvitku tih područja kroz dugu geološku povijest sve do današnjeg ishoda toga razvitka - modernih okoliša, mogu znatno unaprijediti. To se može postići sustavnom primjenom suvremenih metoda analize, od mineraloških, geokemijskih i petrografskih, do eksperimentalnih bioloških metoda na prirodnim geološkim (gline, zeoliti) i sintetičkim materijalima. Cilj programa je da sinergijskim djelovanjem raznovrsnih, većinom geoloških projekata, ustanovi osnovno stanje i procese koji su doveli do nastanka složenog prirodnog sustava u kojem danas živimo. Prepoznavanje karaktera i značajki raznovrsnih kristalinskih stijena raznih razdoblja, uvjeta i rasporeda, kao i istraživanje brojnih i raznolikih klastičnih formacija sukcesivnih bazena u raznim tektonskim okruženjima otkriti će povezanost između magmatskih, metamorfnih i tektonskih procesa u evolucijskoj dinamici velikih tektonskih jedinica istražnog prostora. Istovremeno, poznavanje prirodnih stijenskih materijala, njegovog trošenja, modifikacije, alteracije i prijenosa u modernim okolišima, omogućiti će pristup razmatranju održivosti modernih okoliša i njihovoj zaštiti. Rezultati će biti provjerljivi putem znanstvene suradnje i razmjene te objavljivanjem znanstvenih radova u relevantnim časopisima. Važnost programa je u dobavi novih temeljnih znanja koja će pomoći u zaštiti i gospodarenju modernim okolišima, s naglaskom na osnovne geološke procese kao njihova ishodišta.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag