zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Geoznanosti
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Marijan Ahel Biogeokemijski procesi i okolišni rizik
2. Dražen Balen Promjene u evoluciji Dinarida i Tisije i odraz na probleme modernih okoliša
3. Renato Batel Prirodni i antropogeni utjecaji na procese i ekološke odnose u Jadranskom moru
4. Ivan Crkvenčić Geografsko vrednovanje prostornih resursa Hrvatske
5. Mladen Juračić Geološka evolucija jadranske i krške Hrvatske
6. Damir Magaš Geografsko-krajobrazne odrednice razvoja hrvatskog priobalja i otoka
7. Bogomil Obelić Voda u kršu - dinamika, geokemija i izotopni procesi
8. Mirko Orlić Svojstva i međudjelovanje atmosfere, hidrosfere i geosfere u području Hrvatske
9. Marko Šparica Geološke karte Republike Hrvatske
10. Josip Tišljar Geološki procesi i resursi Dinarskog krškog područja
11. Josipa Velić Geološki procesi u kenozoiku - utjecaj na okoliš i postanak ležišta fluida
1 do 11 od 11
Natrag