zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Hrvoje Banfić Regulacija rasta i diobe stanica u fiziološkim i patološkim uvjetima
2. Ingeborg Barišić Istraživanje genetičkih osnova bolesti u djece
3. Bruno Baršić Načela antimikrobnog liječenja
4. Josip Begovac Biološka, klinička i psihosocijalna obilježja zaraze HIV-om u Hrvatskoj
5. Mijo Bergovec Regionalnost, dinamika srčanožilnih čimbenika rizika i zdravstvene intervencije
6. Boris Brkljačić Dopler, višeslojni CT i MRI kod bolesti trbušnih organa i krvnih žila
7. Ivo Čikeš Nove metode u smanjenju kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditeta u Hrvatskoj
8. Nada Čikeš Epidemiološka i patogenetska obilježja autoimunih bolesti u Hrvatskoj
9. Marko Duvnjak Metabolički sindrom
10. Branimir Jakšić Dijagnostika i terapija u hematološkim bolestima i transplantaciji organa
11. Davor Ježek Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja u sisavaca
12. Smilja Kalenić Rezistentni mikroorganizmi: mehanizmi, genotipovi i interakcije s antibioticima
13. Marijan Klarica Cerebrospinalna patofiziologija i primjena ultrazvuka
14. Ivica Kostović Razvojna neurobiološka osnova kognitivnih, duševnih i neuroloških bolesti
15. Boris Labar ZLOĆUDNI TUMORI KRVOTVORNOG SUSTAVA
16. Zdravko Lacković NEUROTRANSMITORI U ZDRAVLJU I BOLESTI
17. Ana Marušić Molekularne interakcije tjelesnih sustava
18. Matko Marušić Izgradnja osnovice znanstvenoistraživačkog rada u biomedicini
19. Željko Reiner Ateroskleroza - od epidemiologije i genetike do terapije
20. Igor Rudan Hrvatska Biobanka: Resurs za analizu odrednica zdravlja i bolesti u populaciji
1 do 20 od 25
Natrag