zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Šumarstvo, Drvna tehnologija
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Ružica Beljo-Lučić Korištenje drvne biomase za proizvodnju toplinske energije i kogeneraciju
2. Miroslav Benko Potrajnost multifunkcionalnosti šuma
3. Radovan Despot EKOLOŠKA MODIFIKACIJA I OPLEMENJIVANJE DRVA I PAPIRA
4. Jozo Franjić Značaj sukcesije za očuvanje biološke raznolikosti šumskih ekosustava Hrvatske
5. Joso Gračan Očuvanje genetske raznolikosti i oplemenjivanje šumskog drveća
6. Ivica Grbac Novi materijali, procesi i proizvodi od drva
7. Dubravko Horvat Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih tehnologija i strojeva
8. Joso Vukelić Potrajno i integralno gospodarenje šumskim ekosustavima u Hrvatskoj
1 do 8 od 8
Natrag