zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Poljoprivreda
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Ferdo Bašić ODRŽIVO GOSPODARENJE TLOM I ZAŠTITA TLA
2. Josip Borošić Ekološki prihvatljiv uzgoj povrća više hranidbene vrijednosti
3. Ivan Brkić Poboljšanje prinosa i kvalitete kukuruza uzgojem i oplemenjivanjem
4. Ino Čurik Teorija i primjena kvantitativnih metoda u genetici domaćih životinja
5. Georg Drezner Novi pristup u oplemenjivanju pšenice i ječma
6. Jasmina Havranek Tradicijska proizvodnja ovčjih sireva i jogurta u zaštiti ruralnih područja
7. Mirjana Herak Ćustić Kontrolirana ishrana vinove loze, vinogradarski položaj i kvaliteta vina
8. Jasminka Igrc-Barčić Integrirana zaštita bilja u sustavu održive poljoprivrede
9. Ivan Katavić Istraživanja razvojnih mogućnosti marikulture u Hrvatskoj
10. Mladen Knežević Održivi sustavi gospodarenja krmom
11. Silvio Košutić Energija, ekologija i ergonomija u bilinogojstvu i šumarstvu
12. Vinko Kozumplik Proučavanje i poboljšanje genetske osnove svojstava ratarskog bilja
13. Zdenko Lončarić Kvaliteta tla kao limitirajući činitelj prinosa i agrotehnička rješenja
14. Boro Mioč Standardizacija hrvatskih pasmina ovaca i njihovih proizvoda
15. Ivan Pejić Očuvanje i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze i voćaka
16. Slavko Perica Očuvanje, vrednovanje i održiva uporaba jadranskih poljoprivrednih resursa
17. Đordano Peršurić Valorizacija gospodarskih resursa u održivom razvitku ruralnog prostora
18. Davor Romić Gospodarenje vodom i tlom za održivu poljoprivredu
19. Vlatka Rozman Ekološki prihvatljiva zaštita bilja u poljoprivrednoj proizvodnji
20. Tomislav Treer Slatkovodni ekosustavi i ribarstvo
1 do 20 od 22
Natrag