zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Fizika
Redni broj Voditelj Naziv projekta
1. Dario Vretenar Nuklearna struktura i nuklearna astrofizika
2. Hrvoje Buljan Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima
3. Krešo Kadija Eksperimentalna fizika na LHC energijama
4. Zoran Basrak Fizika teških iona
5. Silvia Tomić Jako korelirani anorganski, organski i biomaterijali
6. Branko Gumhalter Kvantna stanja, ultrabrza dinamika i dekoherencija u nanostrukturnim sistemima
7. Amir Hamzić Sustavi s prostornim i dimenzijskim ograničenjima: korelacije i spinski efekti
8. Bojan Vršnak Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
9. Petar Pervan Elektronska i kristalna struktura poduprtih samoorganiziranih nano-sistema
10. Josip Trampetić Nekomutativni prostori u fizici visokih energija
11. Branko Pivac Temeljna svojstva nanostruktura i defekata u poluvodičima i dielektricima
12. Veljko Zlatić Termoelektrična i termomagnetska svojstva materijala s jakim korelacijama.
13. Katica Biljaković Kompleksni modulirani sistemi: nova osnovna stanja, defekti i magnetski efekti
14. Goran Pichler Femtosekundna laserska fizika atoma i molekula
15. Ante Ljubičić Masivni neutrini i astročestice: od fizike čestica do kozmologije
16. Ivan Supek Hadronska fizika i QCD
17. Antonio Šiber Energetskom kompeticijom uvjetovani oblici i strukture nanometarskih sustava
18. Đuro Miljanić Razvoj i primjene nuklearnih analitičkih metoda
19. Stjepan Meljanac Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije
20. Ivan Andrić Matrični modeli, dualnost i teorija polja
1 do 20 od 72

Predočene rang liste projekata donijele su Prosudbene skupine, a sačinjene su prema bodovnom sustavu utvrđenom od strane istih. Zbog razlike u materijalnim troškovima prijavljenih projekata i specifičnosti znanstvenih područja, polja i grana, redoslijed na rang listi ne odražava visinu sredstava predviđenih za financiranje projekata.

Natrag