zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0195052 
Projekt: XUV zračenje tranzijentnih plazmi 
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Fizika
Glavni istraživač:  Željko Andreić
Ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: PACS:

39.30.+w spektroskopske tehnike

52.70.La mjerenja X i gama zrakama

52.70.-m tehnike i instrumenti za dijagnostiku plazme

52.80. Yr izboji za spektralne izvore 

URL: http://www.astro.hr/~andreic/ 
E-pošta: zandreic@rgn.hr 
Telefon: (01) 4605-222 
Suradnici:
Štefica Poljski    Istraživač
Ema Jurkin    Istraživač
Zrinka Vidović-Tisanić    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0195052
English
Project Title:  
Area: Natural sciences 
Peer review group: Physics 
Institution: The Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, Zagreb 
Keywords:  

Natrag