zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0098055 
Projekt: Hidrolaze - od izolacije do funkcije 
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Kemija
Glavni istraživač:  Marija Abramić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Ključne riječi: hidrolaze, hidrolitički enzimi, peptidaze, dipeptidil-peptidaza III, lipaze, Streptomyces rimosus, kapilarna elektroforeza, dvodimenzionalna gel-elektroforeza, 2D-PAGE 
URL:  
E-pošta: abramic@rudjer.irb.hr 
Telefon: 01 37 73 617 
Suradnici:
Bojana Vukelić    Istraživač
Ljubinka Vitale    Istraživač
Šumski Šimaga    Istraživač
Nina Jajčanin    Znanstveni novak
Jasminka Špoljarić    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0098055
English
Project Title:  
Area: Natural sciences 
Peer review group: Chemistry 
Institution: Ruđer Bošković Institute, Zagreb 
Keywords: hydrolases, hydrolytic enzymes, peptidases, dipeptidyl peptidase III, lipases, Streptomyces rimosus, capillary electrophoresis, two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis, 2D-PAGE 

Natrag