zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062023 
Projekt: Eksperimentalna Listeria monocytogenes infekcija u trudnoći 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja humanih infektivnih bolesti
Glavni istraživač: Dr.sc.  Maja Abram
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: Listeria monocytogenes, trudnoća, intragastrična infekcija, animalni model, humana amnionska tekućina, kultura stanica, citokini, kemokini 
URL:  
E-pošta: amaja@medri.hr 
Telefon: (051) 651 172 
Suradnici:
Palmira Gregorović-Kesovija    Istraživač
Darinka Vučković    Istraživač
ROBERTA RUBEŠA-MIHALJEVIĆ    Znanstveni novak
Ivana Škrobonja    Znanstveni novak
Marina Bubonja    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062023
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Human Infectious Diseases Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords: Listeria monocytogenes, pregnancy, intragastric route of infection, animal model, human amniotic fluid, cell culture, cytokines, chemokines 

Natrag