zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062009 
Projekt: Ispitivanje atopijskih bolesti u djece 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač:  Vladimir Ahel
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: atopija, dijete, epidemiologija, dijagnostika 
URL:  
E-pošta: vladimir.ahel@ri.hinet.hr 
Telefon: 051 621 646 
Suradnici:
Srđan Banac    Istraživač
Sanja Flajšman-Raspor    Istraživač
Ana Matika-Šetić    Istraživač
Marija Radonić    Istraživač
Kristina Lah Tomulić    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062009
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag