zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0037103 
Projekt: Matematička analiza kompozitnih i tankih struktura 
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Matematika
Glavni istraživač:  Ibrahim Aganović
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb 
Ključne riječi: singularna perturbacija, homogenizacija, mikropolarni fluid, kompozitne strukture, porozne sredine, elastične ljuske i štapovi, naborani štapovi, plitka voda, međudjelovanje fluida i elastične strukture, hemodinamika. 
URL: http://www.math.hr/~aga 
E-pošta: aga@math.hr 
Telefon: 4605738 
Suradnici:
Josip Tambača    Istraživač
Nermina Mujaković    Istraživač
Zvonimir Tutek    Istraživač
Maroje Marohnić    Znanstveni novak
BORIS MUHA    Znanstveni novak
Igor Velčić    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0037103
English
Project Title:  
Area: Natural sciences 
Peer review group: Mathematics 
Institution: The Faculty of Science, Mathematical Department 
Keywords: singular perturbation, homogenization, mikropolar fluid, composite structures, porous media, elastic shells and rods, wrinkled rods, shellow water, fluid-structure interaction, hemodynamics. 

Natrag