zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0019061 
Projekt: Srednjovjekovna povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Povijest
Glavni istraživač:  Stanko Andrić
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, Zagreb 
Ključne riječi: Slavonija, Srijem i Baranja; srednjovjekovne županije Vukovska, Srijemska, Baranjska, Požeška, Virovitička, Križevačka; crkvene ustanove, samostani, zemljoposjedi, kaptoli, gradovi, naselja, plemićki rodovi. 
URL:  
E-pošta: stankoa@yahoo.com 
Telefon: 035/447-243 
Suradnici:
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0019061
English
Project Title:  
Area: Humanities 
Peer review group: History 
Institution: Croatian Institute of History, Zagreb 
Keywords: Slavonia, Srijem and Baranja; medieval counties of Vukovo, Srijem, Baranja, Požega, Virovitica, and Križevci; ecclesiastical institutions, monasteries and friaries, cathedral and collegiate chapters, landed estates, towns, nobility, noble families. 

Natrag