zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178045 
Projekt: Agroekonomska učinkovitost održive poljoprivrede u obiteljskom gospodarstvu 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Zoran Grgić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: održiva poljoprivreda, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ekonomska učinkovitost, indikatori održivosti, poslovno odlučivanje 
URL:  
E-pošta: zgrgic@agr.hr 
Telefon: 01 29 23 656 
Suradnici:
VJEKOSLAV PAR    Istraživač
MARIO NJAVRO    Istraživač
DAVORIN HRSTO    Istraživač
JOSIP JURAČAK    Istraživač
VESNA OČIĆ    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178045
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords: sustainable agriculture, family farm, economic efficiency, indicators of sustainabilty, bussines decision 

Natrag