zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0098125 
Projekt: Akvakultura i očuvanje ekološke osobitosti akvatorija 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Emin Teskeredžić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Ključne riječi: akvakultura, biocenoze, bioindikatori, bolesti riba, zoonoze, zaštita okoliša. 
URL:  
E-pošta: etesker@rudjer.irb.hr 
Telefon: 014680943 
Suradnici:
Marija Tomec    Istraživač
Zlatica Teskeredžić    Istraživač
DAMIR KAPETANOVIĆ    Znanstveni novak
IRENA VARDIĆ    Znanstveni novak
DUMICA KLARIĆ    Znanstveni novak
Damir Valić    Znanstveni novak
Božidar Kurtović    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0098125
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: Ruđer Bošković Institute, Zagreb 
Keywords:  

Natrag