zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0005002 
Projekt: Uzročnici bolesti koji se šire kapljičnim putem 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja humanih infektivnih bolesti
Glavni istraživač: Dr.sc.  Gordana Mlinarić-Galinović
Ustanova: Hrvatski zavod za javno zdravstvo 
Ključne riječi: respiratorni sincicijski virus-RSV, influenca virus, virus ospica, subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE), rinovirusi, adenovirusi, M. tuberculosis, molekularna 
URL:  
E-pošta: gordana.galinovic@hzjz.hr 
Telefon:  
Suradnici:
Ana Baće    Istraživač
Jasminka Vraneša-Tunuković    Istraživač
Amarela Lukić-Grlić    Istraživač
Mladen Matić    Istraživač
Renata Sim    Istraživač
Vladimir Draženović    Istraživač
Vilka Hrešić-Kršulović    Istraživač
Vera Katalinić-Janković    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0005002
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Human Infectious Diseases Research 
Institution: Croatian National Institute of Public Health of Public Health 
Keywords:  

Natrag