zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0130428 
Projekt: Signa et litterae 
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Dr.sc.  Petar Selem
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: skulptura, ikonografija, provincijalna umjetnost, religija, literarni izvor, natpis, Dalmacija, Panonija, Istra, Ilirik 
URL:  
E-pošta: hrvoje.potrebica@zg.tel.hr 
Telefon: 01-363-29-19 
Suradnici:
Ante Rendić-Miočević    Istraživač
Marina Milićević Bradač    Istraživač
Boris Olujić    Istraživač
Bruna Kuntić-Makvić    Istraživač
Marina Šegvić    Istraživač
Jasna Jeličić-Radonić    Istraživač
Mladen Tomorad    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0130428
English
Project Title:  
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: The Faculty of Philosophy, Zagreb 
Keywords: sculpture, iconography, provincial art, religion, literary sources, inscription, Dalmatia, Pannonia, Illyricum 

Natrag