zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0130409 
Projekt: Predrimska civilizacija u sjevernoj Hrvatskoj, zadnja 4 stoljeća pr. Kr. 
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač:  Nives Majnarić-Pandžić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: latenska civilizacija, naselja, groblja, keltsko stanovništvo, autohtono stanovništvo, razvoj materijalne kulture 
URL:  
E-pošta:  
Telefon: 01-6120-128 
Suradnici:
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0130409
English
Project Title:  
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: The Faculty of Philosophy, Zagreb 
Keywords: La Tčne civilization, settlements, cemeteries, Celtic population, autochthonous populations, development of material culture 

Natrag