zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
0178032 Održivost vode i tla u agrarnom i vodocrpnom dijelu kanala Dunav - Sava  Franjo Tomić Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178056 Ekološki prihvatljiv sustav biljne proizvodnje  Ivan Turšić Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178057 Ekološki i energetski aspekti različitih sustava obrade tla u ratarstvu  Silvio Košutić Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178058 Genetika, hranidba i ekologija u slatkovodnom ribarstvu  Tomislav Treer Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178059 Vrednovanje i očuvanje vrijednih krajobraza Republike Hrvatske  Branka Aničić Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178060 Održivi sustavi gospodarenja prirodnim krmnim resursima  Mladen Knežević Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178061 Utjecaj konjugiranih triena i fenola na CI mandarine unshiu  Nikola Pavičić Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178063 Genetska varijabilnost ljekovitog i aromatičnog bilja  Zlatko Šatović Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178065 Genetski profil i proizvodne osobine travničke pramenke  Boro Mioč Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178067 Molekulsko prepoznavanje biljnih regulatora rasta  Milan Šoškić Agronomski fakultet, Zagreb Prirodne znanosti
0178074 Fenotipske i genetske odlike buše u Hrvatskoj  Pavo Caput Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178086 Introdukcija samoniklih ukrasnih vrsta u hortikulturu  Ines Vršek Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178100 Fenotipske i genetske odlike hrvatskih izvornih pasmina peradi Dr.sc. Zlatko Janječić Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178998 Svojstva hrvatskih genotipova kukuruza u hranidbi životinja  Darko Grbeša Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
0178051 Izvozni marketing obiteljskih poljodjelskih gospodarstava  Ante Kolega Agronomski fakultet, Zagreb Biotehničke znanosti
16 do 30 od 1851