zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
214001 Interventna gastroenterologija-primjena i razvoj novih tehno Roland Pulanić Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb Biomedicinske znanosti
214003 Modeli u medicini Krešimir Koržinek Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb Biomedicinske znanosti
214006 Biološki parametri stanica akutnih miješanih leukemija Drago Batinić Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb Biomedicinske znanosti
214007 Procjena vijabilnosti tkiva pomoću radiofarmaka Damir Dodig Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb Biomedicinske znanosti
214008 Radijacijsko opterećenje organizma kod unosa radionuklida Srećko Lončarić Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb Biomedicinske znanosti
214101 Neuromuskularne bolesti u djece Nina Barišić Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb Biomedicinske znanosti
215001 Novi mediji: sociološki, estetski i tehnološki aspekti Inga Tomić Koludrović Umjetnička akademija, Split Društvene znanosti
217001 Razvoj modela socijalne srkbi starijeg pučanstva Mladen Havelka Visoka zdravstvena škola, Zagreb Društvene znanosti
224005 Optimiranje sustava pomorskog transporta Luko Milić Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik Tehničke znanosti
803004 Menedžment u funkciji povećanja turističke potrošnje Franjo Radišić Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Društvene znanosti
803005 Turizam hrvatskih gradova Tonka Pančić Kombol Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Društvene znanosti
1291 do 1301 od 1301