zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00190401
Naziv projekta: Društveni razvoj Hrvatske 1929.-1971.
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Povijest
Glavni istraživač: Nada Kisić-Kolanović
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Ključne riječi: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945., ustaški režim, Hrvatsko domobranstvo
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Zdenko Radelić  Istraživač
Berislav Jandrić  Istraživač
Katarina Spehnjak  Istraživač
Mario Jareb  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00190401&period=1996 
English
Project Title: The Formation of the Independent State of Croatia and its Realtions with Italy 1943-1945 
Area: Humanities 
Peer review group: History 
Institution: Croatian Institute of History, Zagreb 
Keywords: Indenpendent State of Croatia 1941.-1945.. Ustascha Regime, Croatian Home A 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr