zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00910104
Naziv projekta: Primjena pedoloških istraživanja u planiranju korištenja tla
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Boško Miloš
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Ključne riječi: tlo, tematsko kartiranje, kori{tenje tla, daljinska istra`ivanja, zemlji{ni
URL: http://www.krs.hr 
E-pošta: bosko@stijena.krs.hr 
Telefon: 021 316 586 
Suradnici:
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00910104&period=1996 
English
Project Title: Application of Soil Investigation in the Land use Planning 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split 
Keywords: soils, thematic mapping, land use, remote sensing, land cover, classificat 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr