zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00010301
Naziv projekta: Istraživanje održivog korištenja jestivih resursa Jadrana
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Gorana Sinovčić
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Ključne riječi: Održivo korištenje, Jadran, jestivi pridneni resursi, jestivi pelagički res
URL: http://www.izor.hr 
E-pošta: sinovcic@izor.hr 
Telefon: (021) 358-688 
Suradnici:
Miro Tonković  Istraživač
Ivan Kačić  Istraživač
Stjepan Jukić-Peladić  Istraživač
Vanja Čikeš  Znanstveni novak
Marijana Franičević  Znanstveni novak
Svjetlana Krstulović-Šifner  Znanstveni novak
Nedo Vrgoč  Znanstveni novak
Vjekoslav Tičina  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010301&period=1996 
English
Project Title: Sustainable Exploitation Researches of the Adriatic Edible Resources 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: Institute for Oceanography and Fisheries, Split 
Keywords: Sustainable exploitation, Adriatic, edible demersal resources, edible pelag 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr