zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00010105
Naziv projekta: Fizikalne osobine pelagičkog sustava
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Mario Bone
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Ključne riječi: Jadran, hidrografija, numeričko hidrodinamičko modeliranje, optičke osobine
URL: http://www.izor.hr 
E-pošta: morovic@jadran.izor.hr 
Telefon: ++(385 21) 358688 
Suradnici:
Ilija Vukadin  Istraživač
Vlado Dadić  Istraživač
Branka Grbec  Istraživač
Mira Morović  Istraživač
FRANO MATIĆ  Znanstveni novak
Gordana Beg-Paklar  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010105&period=1996 
English
Project Title: Physical Properties of the Pelagic System 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: Institute for Oceanography and Fisheries, Split 
Keywords: Adriatic sea, hydrography, numerical hydrodynamical modeling, sea water opt 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr