zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00020104
Naziv projekta: Restrukturiranje hrvatskog gospodarstva
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Jadranko Bendeković
Ustanova: Ekonomski institut, Zagreb
Ključne riječi: Strateško upravljanje, učinkovitost gospodarstva, restrukturiranje poduzeća
URL: http://eizg.hr 
E-pošta: jbendekovic@eizg.hr 
Telefon: 01/2335700 
Suradnici:
Tomislav Brozović  Istraživač
Vladimir Lasić  Istraživač
Domagoj Račić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00020104&period=1996 
English
Project Title: Restructuring of the Croatian economy 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: Institute of Economics, Zagreb 
Keywords: Strategic management, efficiency of the economy, restructuring, valuation, 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr