zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00020103
Naziv projekta: Globalne odrednice jačanja gospodarstva Republike Hrvatske
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Slavko Kulić
Ustanova: Ekonomski institut, Zagreb
Ključne riječi: globalizacija, monetarizam, privatizacija, kapitalizacija, vrijednosna orij
URL: http://www.eizg.hr 
E-pošta: skulic@eizg.hr 
Telefon: (**385 1)23 35 700; 23 23 675 
Suradnici:
Ivan Turčić  Istraživač
ZDRAVKO MARIĆ  Znanstveni novak
Zoran Aralica  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00020103&period=1996 
English
Project Title: Global determinacies for strengthening the economy of the Republic of Croatia 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: Institute of Economics, Zagreb 
Keywords: globalization, monetarism, privatization, capital formation, value orientat 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr