zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00020101
Naziv projekta: Modeli i instrumenti poticanja županijskog razvitka Hrvatske
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Zvonimir Baletić
Ustanova: Ekonomski institut, Zagreb
Ključne riječi: regionalni razvoj,lokalne financije,infrastruktura,stanogradnja,regionalna
URL: http://www.eizg.hr 
E-pošta: nstarc@eizg.hr 
Telefon: 01 2335700 
Suradnici:
Željka Kordej-De Villa  Istraživač
Dubravka Jurlina-Alibegović  Istraživač
Zlatan Frohlich  Istraživač
Nenad Starc  Istraživač
VLADIMIR CVIJANOVIĆ  Znanstveni novak
MARIJANA SUMPOR  Znanstveni novak
Valerija Botrić  Znanstveni novak
Jelena Ladavac  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00020101&period=1996 
English
Project Title: Models and Instruments of the Regional (County) Development Incentive Policy of Croatia 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: Institute of Economics, Zagreb 
Keywords: regional development,local finance,infrastructure,housing,regional labour m 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr