zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00010101
Naziv projekta: Strukturna i metabolička svojstva fitoplanktona u Jadranu
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Ivona Marasović
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Ključne riječi:
URL: http://www.izor.hr 
E-pošta: marasovic@izor.hr 
Telefon: 021 358680 
Suradnici:
Nenad Jasprica  Istraživač
SANDA MARINOV  Znanstveni novak
Saša Marinović  Znanstveni novak
Živana Ninčević  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010101&period=1996 
English
Project Title: Structural and Methabolic Characteristics of the Phytoplankton Communities 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: Institute for Oceanography and Fisheries, Split 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr