zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0108298 
Projekt: Infektivne bolesti i oksidativni stres središnjeg živčanog sustava 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja humanih infektivnih bolesti
Glavni istraživač:  Kamelija Žarković
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: neuropatologija, infektivne bolesti, sepsa, septična encefalopatija, encefalitis, oksidativni stres, 4-hidroksinonenal (HNE), imunohistokemija, spongiformne encefalopatije, neurodegenerativne bolesti 
URL:  
E-pošta: kamelijazarkovic@yahoo.com 
Telefon: 2388360 
Suradnici:
Gordana Jurić    Istraživač
Vladimir Hlavka    Istraživač
Snježana Čužić    Istraživač
DANIJELA KOLENC    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0108298
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Human Infectious Diseases Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Zagreb 
Keywords: neuropathology, infective diseases, sepsis, septic encephalopathy, encephalitis, oxidative stress, 4-hydroxynonenal (HNE), immunohistochemistry, spongiform encephalopathies, neurodegenerative diseases 

Natrag