zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0108291 
Projekt: Usporedba utjecaja informacija o lijekovima i kontrole na propisivanje lijekova 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanje znan. standarda za primjenu lijekova
Glavni istraživač:  Božidar Vrhovac
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: propisivanje lijekova, informacije o lijekovima, utjecaj na propisivanje, kontrola propisivanja 
URL:  
E-pošta: vrhovac@rebro.mef.hr 
Telefon: +385 1 2388 275 
Suradnici:
Viola Macolić Šarinić    Istraživač
Ksenija Makar-Aušperger    Istraživač
Romana Katalinić    Istraživač
Nives Gojo Tomić    Istraživač
Tonči Buble    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0108291
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Research on Scientific Standards for Drug Applicat 
Institution: The Faculty of Medicine, Zagreb 
Keywords: drug prescribing, drug information, impact on drug prescribing, auditing 

Natrag