zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0108286 
Projekt: Celularni imunosni odgovor na peptide glijadina u djece s celijakijom 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja kroničnih bolesti
Glavni istraživač: Dr.sc.  Ana Votava-Raić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: celijakija, gluten, glutenski epitopi, HLA DQ2, T limfociti, tkivna transglutaminaza, komplementarni peptidi, selektivna imunosna supresija 
URL:  
E-pošta: ana.votava-raic@zg.hinet.hr 
Telefon: 01 4920013 
Suradnici:
Diana Puževski    Istraživač
Dorian Tješić Drinković    Istraživač
Gordana Jakovljević    Istraživač
Fedor Raić    Istraživač
Tamara Voskresensky Baričić    Istraživač
Duška Tješić Drinković    Istraživač
Lana Mađerčić    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0108286
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Chronic Diseases Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Zagreb 
Keywords: celiac disease, gluten, gliadin, HLA DQ2, T cells, gluten epitopes, complementary peptides, selective immune suppression 

Natrag