zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0176001 
Projekt: Antropometrija u perinatologiji 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanje humane reprodukcije
Glavni istraživač: Dr.sc.  Frane Mikulandra
Ustanova: Zdravstvena ustanova Opća bolnica Šibenik s p.o. 
Ključne riječi: Otac, majka, novorođenče, spol, visina, težina, porodna težina, porodna duljina 
URL:  
E-pošta:  
Telefon: 022/215-464 
Suradnici:
Ivica Tadin    Istraživač
Nikša Milić    Istraživač
Kristijan Mikulandra    Istraživač
Anamarija Mrdeža    Istraživač
Tomislav Miletić    Istraživač
Edita Tadić    Istraživač
Tomislav Lisica    Istraživač
Jelena Marušić    Istraživač
Damir Roje    Istraživač
Nelka Tomić    Istraživač
Mila Periša    Istraživač
Eugenio Stoini    Istraživač
Danijela Mitrović    Istraživač
Jozo Anić    Istraživač
Željko Dubovečak    Istraživač
Marko Vulić    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0176001
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Human Reproduction Research 
Institution:  
Keywords:  

Natrag