zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-22
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0121004 
Projekt: Istraživanje potrošnje lijekova u gradu Zagrebu 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač:  Ivan Vukušić
Ustanova: Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba 
Ključne riječi:  
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Marcel Leppee    Istraživač
Danijela Štimac    Istraživač
Branislava Resanović    Istraživač
Ljiljana Vranešić    Istraživač
Marina Polić-Vižintin    Istraživač
Verona Sučić    Istraživač
Vatroslav Zovko    Istraživač
Vesna Juhović Markus    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0121004
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution:  
Keywords:  

Natrag