zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178055 
Projekt: Utjecaj gnojidbe na raspodjelu dušika u poljoprivrednom ekološkom sustavu 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Milan Mesić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: Dušik, nitrati u tlu, ispiranje nitrata, lizimetri, drenski istek, ozima pšenica, kukuruz, soja, uljana repica, prinos, kvaliteta vode, kemijske znacajke tla, održivo gospodarenje tlom, održiva poljoprivreda, bilanca dušika 
URL:  
E-pošta: mmesic@agr.hr 
Telefon: 2393956 
Suradnici:
Zoran Grgić    Istraživač
Ivica Kisic    Istraživač
Ferdo Bašić    Istraživač
Aleksandra Jurišić    Znanstveni novak
Željka Vađić    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178055
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords:  

Natrag