zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178048 
Projekt: Mogućnost primjene smanjenih količina herbicida 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Zvonimir Ostojić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: kritično razdoblje zakorovljenosti, suzbijanje korova, herbicidi, ekološko-ekonomska ušteda, dozacija, korovi,višekratni tretman 
URL: http://www.agr.hr 
E-pošta: zostojic@agr.hr 
Telefon: 01/2393776 
Suradnici:
Klara Barić    Istraživač
Jakov Biličić    Istraživač
Maja Dvornik    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178048
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords: weed control, critical weed control period, herbicides, ecological and economical benefits, rate of herbicides, split treatments of herbicides 

Natrag