zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178039 
Projekt: Gospodarenje vodom i kontrola onečišćenja održivim navodnjavanjem 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Davor Romić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: navodnjavanje, kapanje, kišenje, kakvoća vode, zaslanjivanje tla, alkalizacija tla, procjeđivanje, onečišćenje vode, nitrati, procjeđivanje, vegetacijski pokus 
URL:  
E-pošta: dromic@agr.hr 
Telefon: 385 1 2393788 
Suradnici:
Ivo Stričević    Istraživač
Frane Tomić    Istraživač
Josip Borošić    Istraživač
Marija Romić    Istraživač
Ivan Šimunić    Istraživač
Zdenko Rengel    Istraživač
Nada Kondres    Istraživač
Gabrijel Ondrašek    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178039
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords:  

Natrag