zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0122027 
Projekt: Organizacija, očuvanje i uporaba hrvatske knjižne baštine 
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Informatičke znanosti
Glavni istraživač:  Tatjana Aparac-Jelušić
Ustanova: Filozofski fakultet, Osijek 
Ključne riječi: Knjižna baština, hrvatska knjižna baština, pisna baština, teorija knjižne baštine, informacijske znanosti, knjižničarstvo, hrvatska knjiga, hrvatske knjižnice, hrvatsko knjižničarstvo 
URL: http://www.pedos.hr 
E-pošta: gordana@pedos.hr 
Telefon: 031 211 400 
Suradnici:
Aleksandar Stipčević    Istraživač
Tinka Katić    Istraživač
Vera Erl    Istraživač
Josip Stipanov    Istraživač
Sanjica Faletar    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0122027
English
Project Title:  
Area: Social Sciences 
Peer review group: Information Sciences 
Institution: The Faculty of Philosophy, Osijek 
Keywords: Book heritage, Croatian book heritage, Written heritage, Theory of written heritage, Information Sciences, Library and Information Sciences, Croatian book, Croatian libraries, Croatian Library and Information Science 

Natrag