zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0098090 
Projekt: Transkripcijska kontrola razvoja limfocita - uloga u genezi limfoma 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja tumorskih bolesti
Glavni istraživač: Dr.sc.  Mariastefania Antica
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Ključne riječi: transkripcijski faktori, limfociti T, limfociti B, limfomi, leukemije, diferencijacija 
URL: http://www.rudjer.irb.hr 
E-pošta: antica@rudjer.irb.hr 
Telefon: 385-1-4561 065 
Suradnici:
Borka Kušić    Istraživač
ROBERT BELUŽIĆ    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0098090
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Tumor Diseases Research 
Institution: Ruđer Bošković Institute, Zagreb 
Keywords:  

Natrag