zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0082214 
Projekt: Sigurnost konstrukcija iz aspekta statističkih podataka djelovanja 
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Građevinarstvo
Glavni istraživač:  Boris Androić
Ustanova: Građevinski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: sigurnost, djelovanje, snijeg, konstrukcija 
URL: http://www.grad.hr/metali 
E-pošta: androic grad.hr 
Telefon: 01/4561-202 
Suradnici:
Ksenija Zaninović    Istraživač
Marjana Gajić-Čapka    Istraživač
Davor Skejić    Znanstveni novak
Višnja Tkalčević    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0082214
English
Project Title:  
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Civil Engineering 
Institution: The Faculty of Civil Engineering, Zagreb 
Keywords: safety, action, snow, structure 

Natrag