zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0130481 
Projekt: Hrvati i slavenske integracijske ideologije 
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Povijest
Glavni istraživač:  Damir Agičić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: panslavizam, neoslavizam, slavenska solidarnost, slavenski identitet, Hrvati, Rusija, eurazijstvo 
URL:  
E-pošta: damir.agicic@zg.hinet.hr 
Telefon: 6600707 
Suradnici:
Tvrtko Jakovina    Istraživač
Hrvoje Klasić    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0130481
English
Project Title: CROATS AND THE SLAV INTEGRATION IDEOLOGIES 
Area: Humanities 
Peer review group: History 
Institution: The Faculty of Philosophy, Zagreb 
Keywords: panslavism, neoslavism, slav solidarity, slav identity, Croats, Russia, eurasianism 

Natrag