zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 152002
Naziv projekta: Pouzdanost proizvoda
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Strojarstvo
Glavni istraživač: Pero Raos
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski Brod
Ključne riječi: pouzdanost, kvaliteta, vjerojatnost, zaštita okoliša, posude pod tlakom,
URL: http://www.sfsb.hr 
E-pošta: praos@public.srce.hr 
Telefon: 035-446-188 
Suradnici:
Leon Maglić  Istraživač
Antun Stoić  Istraživač
Dražan Kozak  Istraživač
Stjepan Aračić  Istraživač
Ivan Samardžić  Istraživač
Branko Grizelj  Istraživač
Franjo Matejiček  Istraživač
Ljudevit Sabo  Konzultant
Josip Bucić  Konzultant
Ivan Vitez  Konzultant
Vlado Orešković  Konzultant
Mirjana Stoić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=152002&period=1996 
English
Project Title: Product reliability  
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Mechanical Engineering 
Institution: The Faculty of Mechanical Engineering, Slavonski Brod 
Keywords: Reliability, Quality, Probability, Environmental Management, Pressure Vesse 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr